Thiết kế cho gian hàng triển lãm công ty Vikomed

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm 

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm 

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm
  

thiết kế gian hàng hội chợ triễn lãm 


Canh Co Vang Joint Stock Company

+ Office: D219 Ha Kieu Building, Duong Quang Ham Street, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

+ Factory: 354/16/7 Phong Lan - Vinh Loc New Urban Area - Binh Tan District - Ho Chi Minh City, Vietnam.

+ Email: trienlam@canhcovang.vn

+ Phone: +8428.36024569

+ Fax: +8428.54462964

+ Hotline: 090 844 5281

VINADESIGN PHALCON WEB