Thiết kế cho gian hàng triển lãm Great Wall

Thiet ke san khau to chuc su kien, thiet ke gian hang hoi cho trien lam, thiet ke va thi cong showroom 

Great Wall nhìn từ chính diện

 

Thiet ke san khau to chuc su kien, thiet ke gian hang hoi cho trien lam, thiet ke va thi cong showroom 

Great Wall nhìn chếch từ phía trên xuống


Canh Co Vang Joint Stock Company

+ Office: D219 Ha Kieu Building, Duong Quang Ham Street, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

+ Factory: 354/16/7 Phong Lan - Vinh Loc New Urban Area - Binh Tan District - Ho Chi Minh City, Vietnam.

+ Email: trienlam@canhcovang.vn

+ Phone: +8428.36024569

+ Fax: +8428.54462964

+ Hotline: 090 844 5281

VINADESIGN PHALCON WEB