Những bước tạo dựng thương hiệu

 

Hàng  ngày hàng giờ, người tiêu dùng tiếp nhận hàng núi thông tin, quá tải với trí nhớ của họ nên không thể nhớ đến hết các thông tin thu nhận. Họ chỉ có thể nhớ những gì rõ ràng, đơn gian và khác biệt

Các lợi ích thương: là lợi ích thực tính, ích cảm tính và lợi ích cảm xúc của thương hiệu đó mang lại cho người tiêu dùng.

Niềm tin thương hiệu: Niềm tin nào chứng tỏ rằng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Tính cách thương hiệu: Nếu thương hiệu đó biến thành người thì người đó như thế nào, tính cách đó ra sao?

Tính chất thương hiệu: là tóm tắt yếu tố sự khác biệt và đăc trưng , thường được sử dụng  như câu slogan của thương hiệu.

Định vị thương hiệu: Xác định vị trí của thương hiệu trong não của người tiêu dùng người tiêu dùng sẽ nhớ gì về thương hiệu đó. Tại sao phải định vị?

Hàng  ngày hàng giờ, người tiêu dùng tiếp nhận hàng núi thông tin, quá tải với trí nhớ của họ nên không thể nhớ đến hết các thông tin thu nhận. Họ chỉ có thể nhớ những gì rõ ràng, đơn gian và khác biệt.

Nếu thương hiệu không được xác định rõ nằm ở đâu trong não người dùng thì họ không bao giờ nhớ được thương hiệu đó

Định vị thương hiệu nhằm truyền thông tính chất của thương hiệu một cách đồng nhất trên mọi phương tiện thông từ đó xây dựng tài sản của thương hiệu.

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Sau khi đã định vị được thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu trong dài han bao gồm:

    * Mục tiêu của thương hiệu trong từng năm
    * Mức chi tiêu cho khuếch trương hiệu trong từng năm.
    * Kế hoạch tung sản phẩm theo từng năm
    * Xây dựng chiến dịch truyền thông.

Sau khi đồng ý chiến lược thương hiệu, người quản lý thương hiệu dựa trên ngân sách của năm thứ nhất để lên kế hoạch truyền thông cho cả năm.

Kế hoạch bao gồm tháng nào tiêu hao bao nhiêu tiền quảng cáo thông điệp nào, trên các kênh nào…vv

Đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để: Sau mỗi giai doạn truyền thông, cần có sự đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để có sự điều chỉnh kịp thời.

Call Now Button