Thiết kế cho gian hàng triển lãm Great Wall

Thiet ke san khau to chuc su kien, thiet ke gian hang hoi cho trien lam, thiet ke va thi cong showroom 

Great Wall nhìn từ chính diện

 

Thiet ke san khau to chuc su kien, thiet ke gian hang hoi cho trien lam, thiet ke va thi cong showroom 

Great Wall nhìn chếch từ phía trên xuống

Call Now Button